Özellikle “.NET Core” un (Bkz. http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2014/12/04/introducing-net-core.aspx) Red Hat Enterprise Linux Atomic Host (Bkz. https://access.redhat.com/articles/rhel-atomic-getting-started) üzerinde çalışabilecek olması, bir süredir konuşmaya başladığımız “microservices” dünyası için çok önemli bir gelişme. Örneğin bir ASP.NET 5 uygulamanızı isterseniz bir Windows container’da isterseniz RHEL Atomic Host’ta çalışan bir Linux container’da çalıştırmayı tercih edebileceksiniz.

Daha fazla detaylar için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz : 

http://blogs.microsoft.com/blog/2015/11/04/microsoft-and-red-hat-partner-to-deliver-more-flexibility-and-choice/

http://news.microsoft.com/2015/11/04/microsoft-and-red-hat-to-deliver-new-standard-for-enterprise-cloud-experiences/

http://www.redhat.com/en/about/blog/enabling-todays-hybrid-reality-broader-choice-red-hat-and-microsoft

http://www.redhat.com/en/about/press-releases/microsoft-and-red-hat-deliver-new-standard-enterprise-cloud-experiences

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>